ამერიკათმცოდნეობის დამატებითი საგანმანათლებლო
არქეოლოგია საბაკალავრო
არქეოლოგია სამაგისტრო
არქიტექტურა და დიზაინი საბაკალავრო
აღმოსავლეთმცოდნეობა საბაკალავრო
ბიზნესის ადმინისტრირება სამაგისტრო
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო
ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო
გამოყენებითი მეცნიერებები სამაგისტრო
ეკონიმიკა საბაკალავრო
ელექტრონული და კომპიუტერი ინჟინერია საბაკალავრო
ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებების სადოქტორო
ინგლისური ფილოლოგია ინგლისურენოვანი ბაკალავრიატი
ინგლისური ფილოლოგია საბაკალავრო
ინგლისური ფილოლოგია სამაგისტრო
ინჟინერია ინგლისურენოვანი
ინფორმატიკის საბაკალავრო
ინფორმატიკის სამაგისტრო
ისტორია საბაკალავრო
ისტორია სადოქტორო
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სადოქტორო
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო
მათემატიკა საბაკალავრო
მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო
პოლიტიკის მეცნიერებების სადოქტორო
ჟურნალისტიკა საბაკალავრო
რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა სამაგისტრო
საერთაშორისო ურთიერთობები საბაკალავრო
საერთაშორისო ურთიერთობები სამაგისტრო
საექთნო საბაკალავრო
საზოგადოებასთან ურთიერთობა საბაკალავრო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა სადოქტორო
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო
სამართალი სამაგისტრო
სამართალმცოდნეობა საბაკალავრო
სამართალმცოდნეობის სადოქტორო
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო
საჯარო მმართველობა საბაკალავრო
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო
ტურიზმი საბაკალავრო
ფარმაცია საბაკალავრო
ფარმაცია სამაგისტრო
ფარმაციის მენეჯმენტი სამაგისტრო
ფილოლოგიის სადოქტორო
ფსიქოლოგია საბაკალავრო
ფსიქოლოგიის სამაგისტრო
ქართული ფილოლოგია საბაკალავრო
ქართული ფილოლოგია სამაგისტრო
ხელოვნებათმცოდნეობა საბაკალავრო
ჯანდაცვის ადმინისტრირება საბაკალავრო
ჯანდაცვის ადმინისტრირების სამაგისტრო


ჩვენი სოციალური ქსელი
ჩემი UG

კონტაქტი
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia
Tel.: +995 32 2 55 22 22; Short number: *5522
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
ჩემი UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი