ჩასქროლე

და აღმოაჩინე მეტი

დოკუმენტაცია

აკადემიური კალენდარი

 

27/12/2017                                                                        ქ. თბილისი

ბრძანება №700/17 

 ცვლილება 2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ ; 

უნივერსიტეტის მართვის დებულებით პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს # 54/17 ოქმის (07.12.2017) საფუძველზე: 

ვბრძანებ:

 

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი სწავლებისა და მასწავლებლების მოსამზადებელი  სწავლების სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით: 

1.1   პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის)

 

2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

19.02.2018 – 24.02.2018

სასწავლო კვირა

2

   26.02.2018-03.03.2018

სასწავლო კვირა

3

05.03.2018 – 10.03.2018

სასწავლო კვირა

4

12.03.2018 – 17.03.2018

სასწავლო კვირა

5

  19.03.2018 – 24.03.2018

 

სასწავლო კვირა

6

 26.03.2018 – 31.03.2018

სასწავლო კვირა

7

02.04.2018 – 03.04.2018

04.04.2018 – 10.04.2018

11.04.2018 – 14.04.2018

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

სასწავლო კვირა

8

 

16.04.2018 – 21.04.2018

სასწავლო კვირა

9

23.04.2018 – 28.04.2018

სასწავლო კვირა

10

30.04.2018 – 05.05.2018

სასწავლო კვირა

11

 

07.05.2018 – 12.05.2018

სასწავლო კვირა

12

 

14.05.2018 – 19.05.2018

სასწავლო კვირა

13

21.05.2018 – 26.05.2018

26.05.2018

27.05.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (26 მაისი)

სასწავლო კვირა

14

28.05.2018 – 02.06.2018

სასწავლო კვირა

15

 

04.06.2018-09.06.2018

ფინალური გამოცდა

16

11.06.2018-16.06.2018

ფინალური გამოცდა

17

18.06.2018 - 23.06.2018

აღდგენა/გადაბარება

18

25.06.2018 - 30.06.2018

02.07.2018 – 07.07.2018

გადაბარება

 

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

 

2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

   26.02.2018-03.03.2018

I ლექცია

2

05.03.2018 – 10.03.2018

II ლექცია, I ქვიზი

3

12.03.2018 – 17.03.2018

III ლექცია, II ქვიზი

4

     19.03.2018 – 24.03.2018

IV ლექცია, III ქვიზი

5

  26.03.2018 – 31.03.2018

V ლექცია, IV ქვიზი

6

02.04.2018 – 03.04.2018

04.04.2018 – 10.04.2018

11.04.2018 – 14.04.2018

VI ლექცია, V ქვიზი

სააღდგომო არდადეგები

VI ლექცია, V ქვიზი

7

16.04.2018 – 21.04.2018

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

23.04.2018 – 28.04.2018

შუალედური გამოცდა

9

30.04.2018 – 05.05.2018

VIII ლექცია

10

  07.05.2018 – 12.05.2018

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

14.05.2018 – 19.05.2018

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

21.05.2018 – 26.05.2018

26.05.2018

27.05.2018

XI ლექცია, IX ქვიზი

დასვენება (26 მაისი)

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

28.05.2018 – 02.06.2018

XII ლექცია, X ქვიზი

14

04.06.2018-09.06.2018

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

11.06.2018-16.06.2018

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

18.06.2018 - 23.06.2018

ნაშრომების პრეზენტაცია

17

25.06.2018 - 30.06.2018

ფინალური გამოცდები

18

02.07.2018 – 07.07.2018

აღდგენა/გადაბარება

19

   09.07.2018 - 14.07.2018

  16.07.2018 - 21.07.2018

გადაბარება

 

 

1.1   დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (გარდა მედიცინის პროგრამისა)

 

2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

26.02.2018-03.03.2018

სასწავლო კვირა

2

 

05.03.2018 – 10.03.2018

სასწავლო კვირა

3

12.03.2018 – 17.03.2018

 

სასწავლო კვირა

4

19.03.2018 – 24.03.2018

სასწავლო კვირა

5

26.03.2018 – 31.03.2018

 

სასწავლო კვირა

6

 02.04.2018 – 03.04.2018

04.04.2018 – 10.04.2018

11.04.2018 – 14.04.2018

სასწავლო კვირა

საღდგომო არდადეგები

სასწავლო კვირა

7

16.04.2018 – 21.04.2018

სასწავლო კვირა

8

23.04.2018 – 28.04.2018

სასწავლო კვირა

9

 

30.04.2018 – 05.05.2018

სასწავლო კვირა

10

 

07.05.2018 – 12.05.2018

სასწავლო კვირა

11

14.05.2018 – 19.05.2018 

სასწავლო კვირა

12

21.05.2018 – 26.05.2018

26.05.2018

27.05.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (26 მაისი)

სასწავლო კვირა

13

28.05.2018 – 02.06.2018

სასწავლო კვირა

14

 

04.06.2018-09.06.2018

სასწავლო კვირა

15

11.06.2018-16.06.2018

ფინალური გამოცდა

16

18.06.2018 - 23.06.2018

ფინალური გამოცდა

17

 

25.06.2018 – 30.06.2018

აღდგენა/გადაბარება

18

 

02.07.2018 – 07.07.2018

09.07.2018-14.07.2018

გადაბარება

 

 

1.1   დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტებისათვის პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის

 

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

26.02.2018-03.03.2018

სასწავლო კვირა

2

 

05.03.2018 – 10.03.2018

სასწავლო კვირა

3

12.03.2018 – 17.03.2018

 

სასწავლო კვირა

4

19.03.2018 – 24.03.2018

სასწავლო კვირა

5

26.03.2018 – 31.03.2018

 

სასწავლო კვირა

6

 02.04.2018 – 03.04.2018

04.04.2018 – 10.04.2018

11.04.2018 – 14.04.2018

სასწავლო კვირა

საღდგომო არდადეგები

სასწავლო კვირა

7

16.04.2018 – 21.04.2018

სასწავლო კვირა

8

23.04.2018 – 28.04.2018

სასწავლო კვირა

9

 

30.04.2018 – 05.05.2018

სასწავლო კვირა

10

 

07.05.2018 – 12.05.2018

სასწავლო კვირა

11

14.05.2018 – 19.05.2018 

სასწავლო კვირა

12

21.05.2018 – 26.05.2018

26.05.2018

27.05.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (26 მაისი)

სასწავლო კვირა

13

28.05.2018 – 02.06.2018

სასწავლო კვირა

14

04.06.2018-09.06.2018

სასწავლო კვირა

15

 

11.06.2018-16.06.2018

სასწავლო კვირა

16

18.06.2018 - 23.06.2018

ფინალური გამოცდა

17

 

25.06.2018 – 30.06.2018

ფინალური გამოცდა

18

 

02.07.2018 – 07.07.2018

აღდგენა/გადაბარება

19

09.07.2018 – 14.07.2018

16.07.2018 – 21.07.2018

გადაბარება

 

 

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლის მომზადების პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

 

2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

კვირა

თარიღი

განმარტება

1

19.02.2018 – 24.02.2018

სალექციო კვირა

2

26.02.2018-03.03.2018

სალექციო კვირა

3

05.03.2018 – 10.03.2018

სალექციო კვირა

4

   12.03.2018 – 17.03.2018

სალექციო კვირა

5

19.03.2018 – 24.03.2018

სალექციო კვირა

6

 

26.03.2018 – 31.03.2018

სალექციო კვირა

7

02.04.2018 – 03.04.2018

04.04.2018 – 10.04.2018

11.04.2018 – 14.04.2018

სალექციო კვირა

აღდგომის არდადეგები

სალექციო კვირა

8

 

16.04.2018 – 21.04.2018

სალექციო კვირა

9

23.04.2018 – 28.04.2018

სალექციო კვირა

10

30.04.2018 – 05.05.2018

სალექციო კვირა

11

 

07.05.2018 – 12.05.2018

 

სალექციო კვირა

12

14.05.2018 – 19.05.2018

 

სალექციო კვირა

13

21.05.2018 – 26.05.2018

26.05.2018

27.05.2018

ნაშრომის პრეზენტაცია

დასვენება (26 მაისი)

ნაშრომის პრეზენტაცია

14

28.05.2018-02.06.2018

ფინალური გამოცდები

15

04.06.2018-09.06.2018

ფინალურის აღდგენა/ გადაბარება

 

 

2.       დაინტერესებული პირებისათვის ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობა დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს (თ. ლაგვილავა).

3.       ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით თბილისის საქალაქო სასამართლოში ( მის:დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6)  ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის გზით ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის განმავლობაში.     

 

 

რექტორი                                                                     __________________________________       /კონსტანტინე თოფურია /

            

პრეზიდენტი                                                               __________________________________       / გიული ალასანია /

 

 

 ჩვენი სოციალური ქსელი
ჩემი UG

კონტაქტი
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia
Tel.: +995 32 2 55 22 22; Short number: *5522
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
ჩემი UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი